Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В МЦ ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕООД

В СИЛА ОТ 01.08.2018г.

Прегледи и специализирани амбулаторни медицински услуги

 1. Първичен АГ преглед – гинекологичен – 35 лв.
 2. Вторичен АГ преглед – гинекологичен – 25 лв.
 3. Комплексен АГ преглед – гинекологичен + УЗД – 60 лв.
 4. Първичен преглед – ендокринолог, уролог, интернист 40 лв.
 5. Вторичен преглед при друг специалист 30 лв.
 6. Пулсоксиметрия – еднократно 10 лв.
 7. Пулсоксиметрия – продължителен запис 20 лв.
 8. Тестуване за поносимост на локални анестетици 70 лв.
 9. Профилактичен преглед с цитонамазка 55 лв.
 10. АГ ехографски преглед 50 лв.
 11. Мамологичен ехографски преглед 55 лв.
 12. Абдоминален ехографски преглед 50 лв.
 13. Доплеров ехографски преглед 60 лв.
 14. Ранен биохимичен скрининг 60 лв.
 15. Фетална морфология (20-24 г.с.) при едноплодна бременност 90 лв.
 16. Фетална морфология (20-24 г.с.) при двуплодна/триплодна бременност 100 лв.
 17. Пункция на киста на млечна жлеза 30 лв.
 18. Комплексен мамологичен преглед (ехография и мамография
 19. двустранно) 75 лв.
 20. Запис на тонове (NST) 20 лв.
 21. Третиране на кондиломи херпес на вулвата 40 лв.
 22. Абонамент женска консултация – комплексен пакет извън НЗОК 600 лв.
 23. Абонамент женска консултация – НЗОК с доплащане 400 лв.
 24. Медикаментозно прекъсване на бременност 350 лв.
 25. Измерване на артериално налягане 10 лв.
 26. ЕКГ 15 лв.
 27. Абдоминална ехография с урологична консултация 50 лв.
 28. Абдоминална ехография с консултация 60 лв.
 29. Консултация с урофлометрия 80 лв.
 30. Вземане на цитонамазка от женски полови органи 5 лв.
 31. Цитонамазка от женски полови органи 25 лв.
 32. Видео – колпоскопия с първичен АГ преглед 60 лв.
 33. Биопсия на маточната шийка 50 лв.
 34. Електрокоагулация на маточната шийка 65 лв.
 35. Поставяне на вътрематочна спирала с включен АГ преглед 60 лв.
 36. Сваляне на вътрематочна спирала с включен АГ преглед 45 лв.
 37. Поставяне на вътрематочен ринг 45 лв.
 38. Сваляне на вътрематочен ринг 35 лв.
 39. Подкожна инжекция 5 лв.
 40. Мускулна инжекция 10 лв.
 41. Венозна инжекция 20 лв.
 42. Включване на венозна система 35 лв.
 43. Обработка на оперативна рана 25 лв.
 44. Смяна на превръзка на оперативна рана 25 лв.
 45. Вторична превръзка 15 лв.
 46. Сваляне на конци 15 лв.

Изследвания клинична лаборатория Хемотологични изследвания

 1. Пълна кръвна картина – 12,00 лв.
 2. Ретикулоцити – 7,00 лв.
 3. Левкограма – микроскопски – 6,00 лв.
 4. Морфология на еритроцити + пълна кръвна картина – 15,00 лв.
 5. Морфология на еритроцити – микроскопски – 6,00 лв.
 6. СУЕ (РУЕ) – 4,00 лв.

Кръвосъсирване и фибринолиза

 1. Време на кървене – 3,00 лв.
 2. Време на съсирване – 3,00 лв.
 3. Протромбиново време – 5,00 лв.
 4. Фибриноген – 6,00 лв.
 5. аРТТ (ККВ) – 6,00 лв.
 6. D-димер – 22,00 лв.

Електролити и биохимия

 1. Калий. Натрий. Йонизиран калций – 10,00 лв.
 2. Хлориди – 5,00 лв.
 3. Калций – фотометрично – 3,00 лв.
 4. Фосфор – 5,00 лв.
 5. Желязо – 5,00 лв.
 6. Желязо + ЖСК фракции – 10,00 лв.
 7. Магнезий – 5,00 лв.
 8. Кръвно – газов анализ – 15,00 лв.
 9. Холестерол – общ – 4,00 лв.
 10. HDL – холестерол – 5,00 лв.
 11. LDL – холестерол – 5,00 лв.
 12. Триглицериди – 4,00 лв.
 13. Пикочна киселина – 4,00 лв.
 14. Урея – 4,00 лв.
 15. Креатинин – 4,00 лв.
 16. Кръвна захар (Глюкоза) – 4,00 лв.
 17. Глюкоза – 3-кратен профил – 10,00 лв.
 18. Билирубин – общ, директен – 5,00 лв.
 19. ОИбщ белтък – 4,00 лв.
 20. Албумин – 4,00 лв.
 21. АСАТ – 4,00 лв.
 22. АЛАТ – 4,00 лв.
 23. ГГТП – 4,00 лв.
 24. Алкална фосфатаза – 4,00 лв.
 25. Алфа – амилаза – 6,00 лв.
 26. ЛДХ – 10,00 лв.
 27. С – реактивен протеин – качествен метод – 6,00 лв.
 28. С – реактивен протеин – количествен метод – 13,00 лв.
 29. Гликиран хемоглобин – 18,00 лв.
 30. Микроалбумин – 20,00 лв.
 31. Вземане на кръв, консумативи, екарисаж – 5,00 лв.

Серологични изследвания

 1. Васерман – 20,00 лв.
 2. СПИН – 25,00 лв.
 3. Австралийски антиген HBsAg – 18,00 лв.
 4. Австралиски антиген Anti HBS – 20,00 лв.
 5. HCV (Хепатит С) – 20,00 лв.
 6. Хламидия трахоматис – директен тест – 22,00 лв.
 7. Хламидия трахоматис – IgA – 22,00 лв.
 8. Хламидия трахоматис – IgG – 22,00 лв.
 9. Рубеола – IgG – 20,00 лв.
 10. Рубеола – IgМ – 20,00 лв.
 11. Токсоплазмоза – IgG – 20,00 лв.
 12. Токсоплазмоза – IgМ – 20,00 лв.

Имунохематология

 1. Кръвна група и Rh – 18,00 лв.
 2. Еритроантитела – 50,00 лв.

Хормони и туморни маркери

 1. TSH – 18,00 лв.
 2. FT4 – 18,00 лв.
 3. FT3 – 18,00 лв.
 4. Пролактин – 18,00 лв.
 5. LH – 18,00 лв.
 6. FSH – 18,00 лв.
 7. Естрадиол – 18,00 лв.
 8. Прогестерон – 18,00 лв.
 9. Тестостерон – 18,00 лв.
 10. СА 15-3 – 22,00 лв.
 11. СА 125 – 22,00 лв.
 12. СА 19-9 – 22,00
 13. Бета ЧХГ – 22,00
 14. Алфа – фетопротеин (АФП) – 22,00
 15. PSA – total (общ) – 25,00

Урина

 1. Химично изследване на урина и седимент – 6,00 лв.
 2. Микроалбуминурия – 20,00 лв.

Пакети клинична лаборатория

 1. Пакет малка гинекологична и мамологична операция (Хемоглобин, Хематокрит, Еритроцити, Левкоцити и Кръвна група) – 40,00 лв.
 2. Пакет голяма гинекологична операция (Кръвна картина, Време на кървене, Време на съсирване, Кръвна захар, Креатенин, Урина, Кръвна група, Васерман, Австралийски антиген) – 80,00  лв.
 3. Пакет изследвания за аборт по желание (Кръвна картина, Време на кървене, Време на съсирване, Урина, Кръвна група, Васерман) – 60,00 лв.
 4. Пакет изследвания планово цезарово сечение (Кръвна картина, Време на кървене, Време на съсирване, Кръвна захар, Кръвна група, Общ белтък и Урина) – 60,00 лв.

Микробиология

 1. Стерилна урина, седимент +АБ (бактерии и гъби) – 20,00 лв.
 2. Влагалищен секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 3. Еякулат – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 35,00 лв.
 4. Кърма – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 35,00 лв.
 5. Уретрален секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 6. Микоплазми – количествено изследване, микроскопия + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 7. Носен секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 8. Гърлен секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 9. Очен секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 10. Ранев секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 35,00 лв.
 11. Фецес – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 12. Ушен секрет – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 13. Храчка – микроскопски, посявка + АБ (бактерии и гъби) – 30,00 лв.
 14. Хламидия – антигенен тест, микроскопия – 30,00 лв.
 15. Васерман – 20,00 лв.

Цитологични изследвания

 1. Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за СА диагноза – 25,00 лв.
 2. Пункция на овариална киста – 20,00 лв.
 3. Хистопатологично изследване на материал – 60,00 лв.
 4. Хистопатологично изследване на материал от маточна шийка – 35,00 лв.
 5. Пробовземане – 5,00 лв.
 6. Екарисаж (при изследване на генетичен материал в Геника) – 5,00 лв.

Амбулаторни рентгенологични услуги

 1. Рентгенография на горен и долен крайник, коляно и глезен – 20,00 лв.
 2. Рентгенография на череп (фас и профил) – 20,00 лв.
 3. Рентгенография на гръдна клетка – 25,00 лв.
 4. Рентгенография на крайниците (на проекция) – 20,00 лв.
 5. Рентгенография на сърце, бял дроб – 25,00 лв.
 6. Рентгенография на гръбначен стълб (на центраж) – 25,00 лв.
 7. Нативна бъбреци, уретери и пикочен мехур (БУМ) – 25,00 лв.
 8. Иригография – 45,00 лв.
 9. Рентгенография изследване на стомах – 35,00 лв.
 10. Урография венозна – 50,00 лв.
 11. Хистеросалпингография без контраст – 55,00 лв.
 12. Мамография (едностранно) – 30,00 лв.
 13. Мамография (двустранно) – 50,00 лв.
 14. Дуктография (контрастна мамография) – 55,00 лв.

Клинична патология

 1. Гинекологична цитонамазка – 25 лв.
 2. Пробовземане – 5 лв.
 3. Прерязване на препарати – 5 лв.
 4. Депозит на вземане на препарат (20,00 лева повече от 4 прапарата) – 5 лв.
 5. Изготвяне на нови препарати – 5 лв.
 6. Консултация на готов хистологичен препарат 1 бр. до 5 работни дни – 20 лв.
 7. Консултация на готов хистологичен препарат 1 бр. до 3 работни дни – 25 лв.
 8. Консултация за препарати от серийно изследван парафинов блок с до 3 препарата до 5 работни дни – 30 лв.
 9. Консултация на серийно изследван парафинов блок с до 10 препарата през 100 микрона до 5 работни дни – 40 лв.
 10. Консултация за препарати от серийно изследван парафинов блок с до 3 препарата до 3 работни дни – 45 лв.
 11. Консултация на препарати от конизация на маточна шийка до 5 работни дни – 50 лв.
 12. Консултация на препарати от конизация на маточна шийка до 3 работни дни – 75 лв.
 13. Консултация на препарати от проста хистеректомия (3-5 проби) до 5 работни дни – 75 лв.
 14. Консултация на препарати от проста хистеректомия (3-5 проби) до 3 работни дни – 90 лв.
 15. Консултация на препарати от тотална хистеректомия (3-5 проби) до 5 работни дни – 90 лв.
 16. Консултация на препарати от тотална хистеректомия (3-5 проби) до 3 работни дни – 120 лв.
 17. Консултация на препарати от радикална хистеректомия (25 проби) до 5 работни дни – 100 лв.
 18. Консултация на препарати от радикална хистеректомия (25 проби) до 3 работни дни – 150 лв.
 19. Консултация на препарати от туморектомия (3-5 проби) до 5 работни дни – 40 лв.
 20. Консултация на препарати от туморектомия (3-5 проби) до 3 работни дни – 45 лв.
 21. Консултация на препарати от туморектомия с определяне на резекционни линии (11 проби) до 5 работни дни – 45 лв.
 22. Консултация на препарати от туморектомия с определяне на резекционни линии (11 проби) до 3 работни дни – 55 лв.
 23. Консултация на препарати от квадрантектомия до 5 работни дни – 55 лв.
 24. Консултация на препарати от квадрантектомия до 3 работни дни – 70 лв.
 25. Консултация на препарати от лимфна дисекция (до 10 препарата) до 5 работни дни – 50 лв.
 26. Консултация на препарати от лимфна дисекция (до 10 препарата) до 3 работни дни – 75 лв.
 27. Консултация на препарати от лимфна дисекция (до 20 препарата) до 5 работни дни – 75 лв.
 28. Консултация на препарати от лимфна дисекция (до 20 препарата) до 3 работни дни – 100 лв.
 29. Консултация от цитологичен отговор до 5 работни дни – 15 лв.
 30. Консултация от цитологичен отговор до 3 работни дни – 20 лв.
 31. Консултация на препарати от аутопсия (до 10 препарата) до 5 работни дни – 50 лв.
 32. Консултация на препарати от аутопсия (до 10 препарата) до 3 работни дни – 75 лв.
 33. Правене на Гефрир (спешно интраоперативно хистологично изследване) – 200 лв.
 34. Тъканна обработка с хистокинет на една тъканна проба – 5 лв.
 35. Включване на тъканната проба в парафинов блок – 1 лв.
 36. Изработване на препарат от парафинов блок – 3 лв.
 37. Серийно прерязване на парафинов блок (1-3 среза в 1-3 препарата) – 5 лв.
 38. Дълоко серийно прерязване на парафинов блок – 20 лв.
 39. Депарафиране на един препарат – 2 лв.
 40. Стандартно хистологично оцветяване с ХЕ на 1 препарат – 1 лв.
 41. Специално хистохимично оцветяване – 15 лв.
 42. Центрофугиране на течност за изготвяне на препарат от седимента – 3 лв.
 43. Изготвяне на препарат от седимент на центрофуга – 2 лв.
 44. Изготвяне на препарат от отпечатък от туморна формация или лимфен възел преди фиксация – 2 лв.
 45. Специално оцветяване за цитология – 3 лв.
 46. Включване и покриване на един препарат – 1 лв.
 47. Архивиране на готов хистологичен препарат – 1 лв.
 48. Изследване на проба от некропсия – 10 лв.
 49. Съхранение на готов хистологичен препарат за 20 години – 1 лв.
 50. Деархивиране на препарат – 1 лв.
 51. Деархивиране на препарати от сериъно изследване (над 2 години – 5,00 лева) – 2 лв.
 52. Деархивиране на парафинов блок – 1 лв.
 53. Деархивиране на парафинови блокове от един случай – 2 лв.
 54. Издаване на дубликат от хистологичен отговор – 1 лв.
 55. Препис от хистологичен отговор (на страница) – 5 лв.

Административни услуги

 1. Издаване на дубликат на болничен лист или друг медицински документ – 20 лв.
 2. Копие на медицински документ – 2 лв.
 3. Експертиза на неработоспособност от специализирана ЛКК – 35 лв.
 4. Издаване на болничен лист за втори и трети работодател – 15 лв.
 5. Медицински удостоверения на български език – 20 лв.
 6. Медицински удостоверения на английски език – 40 лв.
 7. Издаване направление за хоспитализация/амбулаторен лист на пациент извън НЗОК – 50 лв.