МАМОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Мамологични прегледи

Ракът на гърдата е най – често срещаното злокачествено заболяване при жените. Основният начин за неговото установяване, в ранен стадий, е редовният скрининг. Висококвалифицираните специалисти мамолози в Медицински център ПСАГБАЛ „Света София“ препоръчват регулярни прегледи, защото колкото по-рано бъде открито заболяването, толкова по-големи са шансовете за неговото излекуване.

Медицинският център е оборудван с модерна апаратура за:

  • ехографско изследване на млечните жлези;
  • мамографско изследване на млечните жлези;
  • мамологичен преглед с иновативния апарат Braster Pro – система за диагностика на рака на гърдата.
Image

BRASTER PRO e иновативна система за диагностика на туморни образувания на млечните жлези. Екипът на МЦ ПСАГБАЛ „Света София“ разполага с описаното устройство, което използва контактна термография за откриване на температурни изменения в млечните жлези. Методиката се базира на различното топлоотделяне на различните тумори. Изследването с иновативния апарат се извършва бързо и без никакво облъчване. Системата засича промени от 3 мм, а методът е абсолютно безболезнен. Пациентът получава резултат от изследването в рамките на няколко минути. Само при нужда от допълнителен анализ, окончателният резултат ще бъде предоставен в срок от 48 часа.