Абонамент за наблюдение на бременност

Регистрация

 1. Анамнеза. Определяне на ВТР
 2. ПКК, СУЕ, Урина 6, Кръвна захар, Васерман, Австралийски антиген
 3. Кръвна група и Резус фактор
 4. Микробиология (вл. секрет)
 5. УЗИ
 6. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 7. Ранен скрининг – препоръчително, 11-13+6 г.с.-121 к-т (допълнително се заплаща)
 8. Токсоплазмоза, HIV – по преценка (допълнително се заплаща)
 9. Цитонамазка – по преценка (допълнително се заплаща)

16-18 г.с.

 1. УЗИ (биометрия, оценка дължината на мат. шийка)
 2. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 3. Сърдечна дейност на плода

20-22 г.с.

 1. ПКК, СУЕ, Урина 6, Кръвна захар
 2. УЗИ
 3. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 4. Фетална морфология, Фетална Ехокардиография-препоръчително, 121 к-т (допълнително се заплаща)
 5. Антитела – 20 г.с. (при резус отрицателни пациентки, допълнително се заплаща)
 6. АЛАТ, АСАТ – по преценка, (допълнително се заплаща)

24-26 г.с.

 1. УЗИ
 2. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 3. Сърдечна дейност на плода
 4. ОГТТ, Кръвно-захарен профил по преценка (24-28 г.с.) (допълнително се заплаща)
 5. Антитела – 24 г.с. (при резус отрицателни пациентки, допълнително се заплаща)

28-30 г.с.

 1. УЗИ, Доплер – 121 кабинет
 2. ПКК, СУЕ, Урина 6, Кръвна захар
 3. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 4. Сърдечна дейност на плода
 5. Тест за алергии (допълнително се заплаща)
 6. Антитела – 24 г.с. (при резус отрицателни пациентки, допълнително се заплаща)

34 г.с.

 1. Влагалищен секрет
 2. УЗИ
 3. Сърдечна дейност на плода
 4. Документация за отпуск по майчинство, Обменна карта

36 г.с.

 1. УЗИ
 2. Преглед
 3. Антропометрия (ръст, тегло), измерване на Кръвно налягане
 4. Сърдечна дейност на плода
 5. NST – препоръчително (допълнително се заплаща)

37 г.с.

 1. ПКК, СУЕ, Урина 6, Кръвна захар
 2. Сърдечна дейност на плода
 3. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 4. NST – препоръчително (допълнително се заплаща)
 5. АЛАТ, АСАТ – по преценка, (допълнително се заплаща)

38 г.с.

 1. УЗИ
 2. Антропометрия (ръст, тегло), измерване на Кръвно налягане
 3. Сърдечна дейност на плода
 4. NST – препоръчително (допълнително се заплаща)

39 г.с.

 1. Преглед
 2. Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия), измерване на Кръвно налягане
 3. Сърдечна дейност на плода
 4. NST – препоръчително (допълнително се заплаща)

40 г.с.

 1. УЗИ
 2. Преглед
 3. Сърдечна дейност на плода
 4. Антропометрия (ръст, тегло), измерване на Кръвно налягане
 5. NST – препоръчително (допълнително се заплаща)