д-р.Стоян Маджаров
Име: Стоян Маджаров
Дата на раждане: 01.07.1952
Образование:
  • Висше образование – медицина, специалност
  • Висше образование – Здравен мениджмънт
Телефони за връзка:
Електронна поща:
Предлагани платени услуги: Пневмология и фтизиятрия.Пулмолог и вътрешни болести.
Предлагани услуги към НЗОК: Всички предлагани акушеро-гинекологични услуги, предлагани в медицинския център, които се покриват от НЗОК.
График: Виж графика