Име: Иван Вълев Диков
Дата на раждане: 01.07.1952
Образование:
  • Висше образование – медицина, специалност акушеро-гинекология
  • Висше образование – Здравен мениджмънт
Телефони за връзка: 0888 352 365
Електронна поща: ivandikov@msn.com
Предлагани платени услуги: Всички предлагани акушеро-гинекологични услуги, предлагани в медицинския център, които изискват допълнително заплащане.
Предлагани услуги към НЗОК: Всички предлагани акушеро-гинекологични услуги, предлагани в медицинския център, които се покриват от НЗОК.
График: Виж графика