д-р Йован Даскалов
Име: Йован Даскалов
Дата на раждане: …………………
Образование:
  • Висше образование – медицина, специалност
  • Висше образование – Здравен мениджмънт
Телефони за връзка:
Електронна поща:
Предлагани платени услуги: ………………………………………….
Предлагани услуги към НЗОК: Всички предлагани акушеро-гинекологични услуги, предлагани в медицинския център, които се покриват от НЗОК.
График: Виж графика