Специализирани амбулаторни медицински услуги

Услуга Цена (лв.)
Първичен преглед – гинекологичен 25.00
Първичен преглед – ендокринолог, съдов хирург, анестезиолог, андролог, педиатър и др. 35.00
Вторичен гинекологичен преглед 20.00
Вторичен преглед 20.00
Профилактичен преглед с цитонамазка 50.00
Ехографски преглед 40.00
Ранен биохимичен скрининг 50.00
Фетална морфология /20-24г.с./при едноплодна бременност 80.00
Фетална морфология /20-24г.с./при двуплодна/триплодна/ бременност 100.00
Първичен клиничен преглед и ехография на млечни жлези 40.00
Вторичен клиничен преглед и ехография на млечни жлези 20.00
NST 20.00
Третиране на кондиломи херпес на вулвата 30.00
Абонамент женска консултация – приложение №1 450.00
Вътрешна консултация от 2-ма специалисти 50.00
Вътрешна консултация от 3-ма специалисти 80.00
Измерване на AH 5.00
ЕКГ 10.00
Съдов доплер с консултация 45.00
Абдоминална ехография с консултация 45.00
Консултация с урофлометрия 45.00

Високо специализирани амбулаторни медицински услуги

Услуга Цена
Тънкоиглена аспирационна биопсия 20.00
Пункция на киста (с цитологично изследване) 20.00
Колпоскопия с преглед 40.00
Биопсия на маточната шийка 40.00
Електрокоагулация на маточната шийка 50.00
Поставяне на вътрематочна спирала 40.00
Сваляне на вътрематочна спирала 20.00
Подкожна инжекция 5.00
Мускулна инжекция 10.00
Венозна инжекция 20.00
Включване на венозна система 30.00
Обработка на оперативна рана 20.00
Смяна на превръзка на оперативна рана 20.00
Вторична превръзка 10.00
Сваляне на конци 10.00

Изследвания клинична лаборатория

Услуга Цена
Вземане на кръв в контейнер за изследване в специализирана лаборатория 20.00

Хематологични изследвания

Услуга Цена
Пълна кръвна картина 10.00
Ретикулоцити 6.00
Левкограма – микроскопски 5.00
Морфология на еритроцити + пълна кръвна картина 12.00
Морфология на еритроцити – микроскопски 5.00
СУЕ /РУЕ/ 3.00

Кръвосъсирване и фибринолиза

Услуга Цена
Време на кървене 2.00
Време на съсирване 2.00
Протромбиново време 5.00
Фибриноген 5.00
аРТТ /ККВ/ 4.00

Електролити и биохимични анализи

Услуга Цена
Калий, Натрий, Йонизиран калций 10.00
Хлориди 3.00
Калций – фотометрично 3.00
Фосфор 4.00
Желязо 5.00
Желязо + ЖСК фракции 9.00
Магнезий 5.00
Кръвно-газов анализ 12.00
Холестерол – общ 3.00
HDL – холестерол 4.00
LDL – холестерол 4.00
Триглицериди 3.00
Пикочна киселина 3.00
Урея 3.00
Креатинин 3.00
Кръвна захар /Глюкоза/ 3.00
Глюкоза – 3 кратен профил 9.00
Билирубин – общ, директен 4.00
Билирубин – общ 3.00
Общ белтък 3.00
Албумин 3.00
АСАТ 3.00
АЛАТ 3.00
ГГТП 3.00
Алкална фосфатаза 3.00
Алфа – амилаза 5.00
C – реактивен протеин – качествен метод 5.00
C – реактивен протин – количествен метод 10.00
Гликиран хемоглобин 18.00
Микроалбумин 15.00

Серологични изследвания

Услуга Цена
Васерман 10.00
СПИН 20.00
Австралийски антитген 12.00
HCV /Хепатит C/ 12.00
Хламидия трахоматис – директен тест 20.00
Хламидия трахоматис – IgA 20.00
Хламидия трахоматис – IgG 20.00
Рубеола – IgG 18.00
Рубеола – IgM 18.00
Токсоплазмоза – IgG 18.00
Токсоплазмоза – IgM 18.00

Имунохематология

Услуга Цена
Кръвна група и Rh 16.00
Еритроантитела 45.00

Хормони и туморни маркери

Услуга Цена
TSH 16.00
FT4 16.00
FT3 16.00
Пролактин 16.00
LH 16.00
FSH 16.00
Естрадиол 16.00
Прогестерон 16.00
Тестостерон 16.00
CA – 15-3 19.00
CA – 125 19.00
CA – 19-9 19.00
Бета ЧХГ 18.00

Урина

Услуга Цена
Химично изследване и седимент 5.00

Микробиология

Услуга Цена
Стерилна уина + Антибиограма 20.00
Влагалищен секрет – микроскопски 10.00
Влагалищен секрет – посявка 20.00
Еякулат – посявка 20.00
Уретрален секрет 15.00
Микоплазми 25.00
Носен секрет с антибиограма 20.00
Гърлен секрет с антибиограма 20.00
Очен секрет 20.00
Ранев секрет 25.00

Цитологични изследвания

Услуга Цена
Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика 10.00
Пунктат млечна жлеза 10.00
Пунктат овариална киста 10.00
Хистопатологично изследване на материал 50.00

Амбулаторни ренгенологични услуги

Услуга Цена
Рентгенография на горен и долен крайник коляно и глезен 15.00
Рентгенография на череп /фас и профил/ 15.00
Рентгенография на гръдна клетка 20.00
Рентгенография на крайниците /на проекция/ 15.00
Рентгенография на сърце,бял дроб 20.00
Рентгенография на гръбначен стълб /на центраж/ 20.00
Нативна БУМ 20.00
Иригография 40.00
Рентгеново изследване на стомах 30.00
Урография 45.00
Хистеросалпингография 50.00
Мамография /в една проекция/ 20.00
Дуктография (контрастна мамография) 50.00

Клинична патология

Услуга Цена
Гинекологична цитонамазка 20.00

Други услуги

Услуга Цена
Проба за бременност 5.00
Контейнерейнер за урина 1.00
Издаване на дубликат на болничен лист 15.00
Копие на медицински документ 1.00
Специализиран транспорт в рамките на София
- без придружител 1,50лв./км. на всеки започнат км.
- с придружител 20.00лв./ч. на всеки започнат час
- с лекар 40.00 лв./ч на всеки започнат час
Експертизата на необработоспособност от специализирана ЛКК 20.00
Издаване на болничен лист за втори и трети работодател 10.00

Дата на обновяване: 01.06.2015