Работим с НЗОК
midwives

За обявените безплатни мамологични прегледи за датите през м. Mарт и м. Aприл свободните часове се изчерпаха!


Всички пациентки, които искат да бъдат прегледани могат да го направят с талон № 3 от личния лекар всеки работен ден до обяд.

©2015. Всички права запазени.