Работим с НЗОК
Medical doctor woman.

В МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ СЕ ГРИЖАТ
ЛЕКАРИ СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:


1. Акушеро – гинекологични болести
2. Мамология
3. Урология
4. Вътрешни болести
5. Медицинска онкология
6. Кожни и венерически болести
7. Ендокринология и болести на обмяната
8. Кардиология
9. Пневмология и фтизиятрия – пулмолог
10. Нефрология
11. Клинична хематология
12. Клинична лаборатория
13. Образна диагностика
14. Микробиология
15. Анестезиология и интензивно лечение
16. Обща и клинична патология


За предварително записване на тел: 02 44 70 219;
На цената на един градски разговор
и на регистратурата на Медицински Център ПСАГБАЛ „ Света София“ ЕООД

©2015. Всички права запазени.